tom-pumford-635068-unsplash.jpg

Vårt föräldrakooperativ

Förskolan ägs och drivs av oss föräldrar vars barn är inskrivna på förskolan. Denna form av förskola innebär mer inflytande, ökad delaktighet och att vi som föräldrar är mer engagerade än i en kommunal eller privatägd förskola. Moroten är inte vinstdrivande då alla pengar går rakt in i verksamheten, bra va? 


Exempel på föräldraengagemang

 • Ansvarsgrupper
  Kunskap och intresse tas till vara genom att föräldrar är delaktiga i olika grupper som te.x. fixargrupp, It-ansvar, festgrupp, genusgrupp, städgrupp m.m.
   
 • Jour
  Då pedagogerna ibland inte räcker till i förhållande till antalet barn, te.x. på grund av sjukdom eller fortbildning, så kallas förälder in. Detta sker utifrån en jourlista med fasta jourdatum som skickas ut halvårsvis för att ge bästa möjliga framförhållning. Varje familj är uppsatt ca en gång/månad på listan. I första hand så arbetar jourande förälder i köket med matlagning men det kan även handla om att delta i barngruppen. Föräldrar är också välkomna att vara med en dag eller del av dag på förskolan utöver jour, speciellt vid utflykter
 • Styrelsearbete
  Genom att vara med i styrelsearbetet under en period av sin tid på Moroten så ges en stor möjlighet att vara med och påverka direkt då styrelsen har befogenhet att ta beslut i vissa frågor som te.x. all ekonomi samt personal. Styrelsen har möte en gång/månad.
   
 • Möten
  Medlemsmöte sker 1 – 2 gånger per termin. Ett forum där alla föräldrar i kooperativet deltar och har möjlighet att vara med och påverka och att ta beslut i frågor som te.x. rör föreningen och familjerna mer direkt. Årsstämma sker en gång per läsår. Föräldramöten anordnas av pedagogerna en gång per termin. Då ligger fokus på det pedagogiska arbetet och barnen.