Öppettider på Moroten

vanessa-bucceri-1244691-unsplash.jpg

Enligt Riktlinjerna ska förskoleverksamhet kunna tillhandahållas alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton inom ramtiden 6.30 – 18.30 och både hel- och deltidsplatser ska tillhandahållas. 

Morotens öppettider är idag månd – fred 7.30 – 17.00. Dessa tider utgår ifrån det faktiska behov som gäller i dagsläget. Vår strävan är att kunna ha en hög pedagogtäthet och därtill hög kvalité på den utbildning som vi bedriver. Därför ligger det i allas intresse att så långt möjligt komprimera vårt öppethållande så pedagognärvaron är som högst då flest barn är på förskolan. 

Om det uppstår ett permanent behov av utökad barnomsorgstid ska detta omedelbart tas upp med förskolechefen. Behov av tillfälligt utökad barnomsorgstid (te x någon enstaka dag) ska meddelas så snart som möjligt till förskolechefen. Dock senast dagen innan. 

Moroten stänger för sommaruppehåll - fyra veckor, så ska ev. behov av barnomsorg under den aktuella perioden meddelas senast den 28/2. Vi samarbetar med andra föräldrakooperativ i närområdet i de fall familjer är beroende av barnomsorg under stängningsperiod. För att det ska bli så bra som möjligt för både barn och vårdnadshavare så krävs en tid av inskolning till den andra förskolan och detta behöver vi koordinera i god tid innan. 

De familjer som eventuellt är i behov av barnomsorg mellan jul och nyår ombedes meddela detta senast den 31/10 till förskolechefen.