Köregler

gabriel-gurrola-609666-unsplash.jpg
 • Moroten har kö via Stockholms Stad, intresserade familjer gör själva anmälan till önskad förskola, tex Moroten

 • Vi har ingen köavgift.

 • Moroten tillämpar syskonförtur vilket innebär att yngre syskon till barn som redan går på förskolan, har företräde framför andra.

 • I övrigt gäller turordning

 • Åldersgräns är ett år.

 • De familjer som erbjuds plats blir kontaktad av köansvarig, för att sedan ta kontakt med förskolan för besök. Medlemsskap i ett kooperativ handlar inte bara om en plats för barnet utan medför även åtaganden och engagemang utöver den gängse vårdnadshavar rollen. Därför vill vi på detta sätt tydliggöra och lyfta fram vilka förväntningar och krav föreningen har på medlemmarna samt vilka förväntningar de nya familjerna har på kooperativet.


Beskrivning av åtaganden och engagemang på föräldrakooperativet

 • Moroten är en fristående förskoleverksamhet, tillika ekonomisk förening, där vårdnadshavarna har det ekonomiska ansvaret .

 • Alla vårdnadshavare har en skyldighet att någon gång under sin tid på kooperativet deltaga i styrelsearbetet. Detta i sig erbjuder inte bara ett periodvis utökat engagemang utan även ett större inflytande, tillika insyn/förståelse för styrelsens arbete.

 • Alla vårdnadshavare är ålagda att i turordning, enligt ett fast schema, komma och arbeta på förskolan, så kallad jour, då personalen är sjuka t ex.

 • En gång per termin har varje familj en helgdag/kväll för fix på förskolan. T ex sätta upp hylla, laga saker, sy något osv.

 • Alla vårdnadshavare är indelade i olika ansvarsområden utifrån intresse och kompetens. Det kan gälla inredning, marknadsföring, IT-ansvar, ordna fester osv.